Var finns Sveriges billigaste hotell?

Vad som ska klassas som Sveriges billigaste hotell är inte helt enkelt att avgöra. Det finns exempelvis boenden som marknadsförs som hostel men med samma kvalité som ett hotell samtidigt som det finns hotell med ”usel” standard. Låter man enbart deras egen benämning avgöra så blir det åtminstone en jämförelse utifrån hur man valt att benämna boendet.

När bokningssiten Trivago gjorde en jämförelse år 2014 vann i alla fall Borgholm på Öland. Jämförelsen handlade om vad en genomsnittlig natt kostade i olika städer och hade alltså inte fokus på enskilda hotell. I vissa städer finns ju riktiga lågprishotell men det genomsnittliga priset kan ju dragits upp av dyrare alternativ.

Borgholm vann i alla fall listan med ett genomsnittligt pris på 660 kr. Det ska då tilläggas att jämförelsen genomfördes i november och att Öland är extremt turistberoende. Det är knappast många hotell som är fullbokade under hösten då få åker över till Öland. Därmed måste de sänka priset. Hade jämförelsen skett i juli hade de kanske inte alls vunnit.

 

Att det just är bristen på turister som trycker ner priset visar sig även gällande andraplatsen på listan. Där låg nämligen Båstad. En natt kostade i snitt 1000 kr. En bra bit över vad man får betala på Öland men även en bra bit under vad det kostar under högsäsong.

Tredjeplatsen togs av Karlskrona och även där var priset precis över 1000 kr. Karlskrona är även delvis en stor turiststad och därmed kan prisskillnaden förklaras med bristen på turister. Att däremot Gävle låg på fjärdeplats kan inte ha samma förklaring. Det är visserligen en stad med turister på sommaren (i likhet med många städer) men det är knappast en turiststad i jämförelse med de andra.

Att Gävle har lägre pris på hotell kan eventuellt förklaras med dess läge då det enbart är ca 1 timme till Uppsala och två timmar till Stockholm. Närheten finns alltså till större städer och E4:an går aldrig in i staden så många åker enbart förbi den på väg norrut eller söderut. Den turistattraktion som drar allra mest besökare i Gävle, Furuvik, ligger även utanför staden och många bokar lika gärna hotell i Älvkarleby eller Uppsala om några dagar på Furuvik ska bokas in.