Vad krävs för att få rehabilitering utomlands?

Många med ledvärk eller sjukdomar/diagnoser som skapar värk åker regelbundet till varmare breddgrader eftersom problemen minskar med värme. En vecka i Spanien ger hög temperatur dygnet runt och varmt bad finns alltid tillgängligt. För vissa kan det hjälpa så mycket att man planerar in ett par resor per år.

Samtidigt kan resultatet bli ännu bättre om värmen kombineras med rehabilitering. Exempelvis kan personer som har ”inflammatorisk sjukdom eller neurologisk sjukdom eller skada” få rehabiliteringsresor. Kom ihåg att det är landstinget som tar beslutet och att det kan skilja något mellan olika landsting.

Rehabilitering i värme

De rehabiliterande åtgärderna genomförs på de anläggningar som drivs genom svensk sjukvård. De flesta ligger i Spanien men det finns även i exempelvis Montenegro. Beroende på problem läggs ett individuellt program upp. Med psoriasis är det extra viktigt med solning medan ledproblem kan resultera i vattenträning eller liknande. Man får regelbundet träffa utbildad vårdpersonal och rehabiliteringen handlar både om att återfå rörelsemöjlighet och att lära sig leva med sin sjukdom.

Värme och sol rehabiliterar kroppen

Vad kostar det?

Eftersom behandling sker inom ramen för svensk sjukvård är det samma kostnader som uppstår som om vården genomförts i Sverige. Det betyder en kostnad på ca 80-100 kr per natt. Detta täcks oftast av sjuk- och olycksfallsförsäkringen. Men hör alltid med försäkringsbolaget innan avfärd.

I priset ingår resa, logi och mat. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster hjälper till att prova ut träningsprogram och till viss del kan träningsmaterial lånas hem. Det finns däremot en fördel att i förväg prova ut och köpa in ledskydd som underlättar vardagen.

Bedömning är avgörande

Första steget i bedömningen sker av en läkare på exempelvis en hälsocentral. Läkaren skickar då en remiss till specialistläkare alternativt en speciell uttagningsenhet som avgör från fall till fall. Dessa tar både hänsyn till personens behov och ser till de ekonomiska förutsättningarna för Landstinget. Den allra vanligaste orsaken till avslag är att det inte finns ekonomi. Behovet kan alltså finnas och läkare anse att det är det bästa alternativet – men ekonomin sätta stopp.

Att avslag sker kan även bero på att sjukdomen inte bedöms bli bättre av varmare klimat, att solens strålar kan försämra hudsjukdom eller att annan behandling för tillfället anses vara med effektiv.

Källor:

Rehabilitering och värme – Artikeln ”Rehabiliteringsprodukter” som skrivits och publicerats av Svenskt Kosttillskott. Framförallt handlar dessa produkter om att inte skapa snedbelastning vid värk och obehag. Vid smärta är det extremt vanligt att man istället överbelastar andra delar av kroppen vilket i längden skapar ett försämrat resultat. Med värme kan avslappning ske och med rehabiliteringsprodukter menas både produkter för både akut hjälp samt proaktiv hjälp.

Möjlighet att få vård utomlands – Artikeln ”Rehabilitering i varmt klimat” publicerad på 1177 vilket är Sveriges officiella webbplats för vårdinformation. Här finns artiklar som är generella oavsett var man bor i landet men även specifika artiklar för olika Landsting. Informationen ovan är tagen från Gävleborgs Landsting och det är viktigt att veta att olika Landsting har olika regler gällande rehabilitering utomlands. Vissa ger inte alls denna möjlighet.